Vzw Oostendse Oosteroever ging in gesprek met schepen Johan Vande LanotteIn een persoonlijk gesprek met de bestuursleden van onze vzw trachtte Johan Vande Lanotte een antwoord te geven op een hoop prangende vragen over de sloop van de Oostendse vismijn. Alhoewel het een aangename babbel was stellen we vast dat, bij moeilijke vragen, de verantwoordelijkheid nogal gemakkelijk doorverwezen wordt naar anderen. We vatten even voor u samen.

Lees meer...

Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst de sloopvergunning van de vismijn nietIn april 2014 trokken de vzw’s Oostendse Oosteroever en Dement Oostende naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen met het verzoek de sloopvergunning voor de vismijn van Oostende te  schorsen.  De pleidooien vonden eind juli plaats.  Na maandenlange stilte sprak de Raad recent haar arrest uit.  De Raad gaat niet in op het verzoek om de sloopvergunning te schorsen omdat de vzw’s niet bewijzen ingevolge de sloop een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te zullen lijden. 

Lees meer...

Schrijnend: Beschermde 'Paster Pype' werd gesloopt!

 

© Richard Wisse

Op 10 Juli 2011 werd in alle stilte het schip 'Paster Pype' uit het Vuurtorendok weggesleept en naar de sloopwerf 'Van Heyghen' in Gent gebracht. Zo werd een beschermd monument, deel van ons maritiem erfgoed tot schroot herleid..   Il faut le faire!

Lees meer...

Masterplan vismijn Oostende: “Een opportunistisch vodje papier vol holle beloftes om erfgoed te kunnen slopen en vastgoedprojecten te kunnen verkopen"Even leek het erop dat de Vlaamse Visveiling (VLV) de reeds ingediende sloopaanvraag voor de vismijngebouwen had laten intrekken. Helaas bleek het een communicatiefout te zijn in het Oostends stadhuis. Tegen deze sloopvergunning gingen de vzw Oostendse Oosteroever en de vzw Dement in beroep bij de Deputatie en bij de Raad Voor Vergunningsbetwistingen. De VLV verandert nu het geweer van schouder door bijna gelijktijdig 3 nieuwe aparte bouw&sloop-aanvragen in te dienen om alsnog de huidige vismijn volledig tegen de vlakte te gooien.

Lees meer...

De Heimwee - en Actie trip was een heel groot succes!De Heimwee - en actie trip was een heel groot succes. We trokken met 4 bussen en 224 mensen naar Canterbury en Ramsgate. Iedereen heeft kunnen merken dat Oostende echt wel de ideale passagiershaven is. De trip via Calais is veel minder praktisch, duurt even lang en is minder gezellig dan direct de boot op te stappen in Oostende. Er waren verschillende mensen uit de transportsector aanwezig en die niet snappen waarom er vanuit Oostende geen nieuwe lijnen opgestart worden. Er is heel veel plaats om meerdere RoRo- EN passagierslijnen op te starten. Vooral de perfecte bereikbaarheid is een grote troef voor onze haven. Het ontbreekt gewoon aan een goede visie op de toekomst van onze haven.

Lees meer...

Waar zijn bijna alle artikels op deze website naartoe?Zoals je merkt is het grootste deel van onze artikels en ons archief offline gezet. De reden hiervoor is simpel: we kregen een brief van de dames en heren van License2Publish. Zij vroegen ons beleefd om auteursrechten te betalen op de inhoud uit krantenartikels die wij overnamen op  onze website. Omdat de tarieven nogal gepeperd zijn, gaan we hier niet op in. Wij passen ons archief in de volgende maanden aan, zodat je na verloop van tijd terug kan genieten van onze mooi gevulde website. Meer info en faq's over License2publish vind je op hun website. Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via 02/649.95.55 of op www.zelfdoding.be

Peter en de AlfamanPeter Holvoet-Hanssen toont ons, Oostendenaars, dat er in de visserij zoveel meer te vinden is dan wij eruit gehaald hebben. Wat we er te veel uit gehaald hebben is geld; wat we er te veel in laten liggen hebben is verbeelding.’  Lees meer.