Stadsbestuur geeft bouwvergunning voor Ensortoren van 26(!) verdiepingen. Tweede Spilliaerttoren op komst.De PPS-partners Groep Versluys en stad Oostende wilden het zo stil mogelijk houden, er werd een bouwaanvraag ingediend én goedgekeurd voor een woontoren van 26 verdiepingen. De 'Ensor Tower' zal hiermee slechts acht bouwlagen minder tellen als het Europacentrum.
Bovendien blijft het niet bij één toren, naast de 'Ensor Tower' zou nog een tweede  wolkenkrabber komen: de 'Spilliaerttoren'. Het openbaar onderzoek liep tot en met 14 juli 2017, maar bijna niemand die ervan af wist.Dit moet zowat het meest heikele Oostendse bouwdossier zijn sinds vele decennia. En de stad Oostende besefte genoeg dat deze aanvraag vele Oostendenaars zou shockeren.
De bouwaanvraag voor de Ensor Tower was bijvoorbeeld geheel toevallig de enige die niét op de website van de stad terug te vinden is bij het overzicht van de bekendmakingen. Een truc die al eerder met Oosteroever-dossiers werd toegepast overigens. Ondertussen heeft onze vzw ook wel door dat de 'moeilijke dossiers' al vaker midden in de zomer en tijdens het bouwverlof worden ingeleid, in de hoop geruisloos te passeren.


Begin maart 2016 pochte CEO Bart Versluys in kranten en tijdschriften dat hij grootse plannen had met zijn Ensortoren. Toen heette het dat het gebouw 'rond de 20 verdiepingen' ging tellen. En zie: de bouwaanvraag gaat uiteindelijk over 26 etages. Een kleine vergetelheid van 6 bouwlagen.

Deze geniepigheid - of moeten we meer richting achterbaksheid gaan denken - pleit noch voor de stad, noch voor bouwgoeroe Versluys. Indien je de skyline van Oostende radicaal wilt veranderen, dan lijkt het ons evident dat je daar als Oostendenaar op zijn minst deftig van op de hoogte mag worden gesteld. En als het even mag, dan graag dan ook even over uitspreken. Maar dat ligt in deze Koningin der Badsteden blijkbaar erg moeilijk.

Goed, even schetsen wat men Oostende door de strot wil rammen. Van de Ensor Tower hoopt men om er 2 exemplaren van neer te poten. De eerste Ensor Tower zou dus 26 verdiepingen tellen en 110 appartementen huisvesten. Hoe hoog de tweede toren zou moeten worden kunt u steeds aan de bouwheer vragen, maar hou er rekening mee hij opnieuw "20 bouwlagen" zal antwoorden.

Terwijl de ene Oostendenaar nog de farce van het Europacentrum aan het verteren is en de andere Oostendenaar nog altijd maagkrampen krijgt als het in zijn gezichtsveld komt, droomt CEO Bart Versluys al luidop over de chique restaurants en luxe kledingzaken die in de Ensor Tower hun plaats zouden kunnen vinden.

Deze bouwaanvraag gaat lijnrecht in tegen verschillende reglementeringen en RUP-bepalingen. Het is ronduit schokkend om in de bouwtoelating te lezen hoe de stad een loopje neemt met de regels. Dit bouwproject is op sommige momenten ondeelbaar één geheel in dit dossier. En als het te lastig wordt op bepaalde punten, dan wordt dit project enkel als een fase op zichzelf afgedaan.
Nog een straf staaltje: Om niet in concurrentie te gaan met de Vuurtoren als kenmerkende landmark, zal deze Ensortoren binnen in de bouwblok geplaatst worden.
Hallo, we spreken hier dus over een joekel van een woontoren van 26 verdiepingen! Om niet in concurrentie te gaan met de vuurtoren.. laat ons niet lachen.
Deze Ensortoren is een grote uitgestoken middenvinger van de bouwheren naar de Oostendenaars.

Maar dat deze bouwaanvraag door de stad wordt goedgekeurd, mag u niet verwonderen. De stad is in de Oosteroever-dossiers zelf een partner via de PPS-structuur (PPS=Publiek Private Samenwerking). Het is dus de stad die mag oordelen of het haar eigen bouwaanvraag gaat goedkeuren, daar komt het op neer. Rechter en partij zijn op hetzelfde moment, da 's hier allemaal geen probleem.

Ensor draait zich in zijn graf, een wolkenkrabber naar hem vernoemd. Want laat het nu net hém zijn die destijds een bloedhekel had aan de visieloze bouwwoede en de drang om steeds hoger te gaan. Bart Versluys mag dan wel een bewonderaar zijn van Ensor, en zelfs eigenaar van zijn werk. Maar Versluys blijkt alleszins niet op de hoogte van de visies en filosofie van de kunstschilder.