Sloop Vismijn Oostende - Hoeveel schone schijn kan men in Oostende nog blijven verkopen?

Nu de afbraak en de ontmanteling van de vismijn is begonnen wordt opnieuw echt duidelijk welke kracht dit gebouw uitstraalt!

Momenteel is men niet alleen bezig met het vernietigen van een icoon van het rijke maritieme Oostende. Maar ook met het slopen van een gebouw die in al zijn eenvoud, ruimtelijkheid en een zee van licht, het potentieel had/heeft voor eender welke invulling.

Alle troeven zijn/waren aanwezig om Oostende, Koningin der Badsteden, opnieuw wereldfaam te geven.

Onze vzw Oostendse Oosteroever kan het maar herhalen en blijven benadrukken: 

De sloop van dit iconisch gebouw, die de maritieme geschiedenis van onze stad uitademt, is een historische flater van jewelste en de doodsteek van het rijke maritieme patrimonium van de Oosteroever en Oostende in zijn geheel. Wij roepen op om al de cultuurbarbaren die dit mogelijk maken voor eeuwig en altijd een halt toe te roepen!

"Niemand, maar dan ook niemand, is rijk genoeg om zijn verleden te kunnen kopen” (Oscar Wilde)

 

Het einde van de eerlijke stad.

Probeer niet de stad naar je eigen evenbeeld te scheppen, maar onthoud dat je als planner, beleidsmaker of politicus de belangen van alle burgers moet behartigen. Je hebt geen alleenrecht op de stad!

Zorg! Erf! Ons erfgoed is er om te ontdekken en te beleven! Schenk erfgoed een toekomst! Het zijn maar een paar holle slogans waarmee ze het Vlaamse erfgoed bij het grote publiek geliefd proberen te maken. Ondertussen worden overal historische sites en monumenten verwaarloosd en plat gesmeten. In Oostende moeten de wensen van haar bewoners en haar toeristen wijken voor het verlanglijstje van de vastgoedspeculatie. Erfgoed eruit, appartementen erin! Het is nu wel voor iedereen duidelijk dat een monument als de vismijn moet wijken voor het beleggersgeld van de Vlaamse Visveiling. Hoe dat soort Mickey-Mouse geld de economie leeg zuigt, wordt zeer duidelijk geïllustreerd in het artikel ‘Vlaamse visveiling heeft het moeilijk,’ gepubliceerd door Climaxi. 

Het slopen van een historische site van 55000m² rechtvaardigen met 3600m² valse economische vooruitgang en tewerkstelling, is een treffend voorbeeld van de ‘armoede van de winst’ en het failliet van de politiek. Ondergaande zon, ondergaande politiek. Het gevolg voor de vismijnsite in Oostende is een uitbreiding van een pretpark-versie van appartementenbouw, zoals in de oude Vissershaven van Zeebrugge aan het gebeuren is. Het duidelijke dat appartementenbouw aan zee  platte handelswaar geworden zijn. Dergelijke appartementen worden dan ook ontwikkeld vanwege de investeringsmogelijkheden en niet om te voorzien in de behoefte van de mensen om een dak boven hun hoofd te hebben. Voorlopig lijkt iedereen nog verblind te zijn door dergelijke marktidealen en stijgende woningprijzen. Maar let op, over een aantal jaar zullen we het hebben over het leed dat de sloop van de vismijn zal te weeg gebracht hebben. Wat diep verscholen in deze nieuwe vastgoedbubbel zit een collectief sociaal cohesieprobleem. Veel Oostendenaren voelen zich niet meer thuis in eigen straat en stad. En dat zijn niet alleen de allerarmsten. Daarbij als alle middenklasse-huishoudens in staat zijn om in een ‘betaalbaar’ nieuwbouwappartementen te kopen, dan zal de diversiteit verdwijnen, de toegankelijkheid verminderen en de voorspelbaarheid toenemen. Waardoor de buurt op den duur ook onaantrekkelijk wordt voor de gewilde meerwaardezoekende verblijfstoerist. Niet alleen de zichtbare hand van de vastgoedmarkt is hier van toepassing maar ook de tragedie van de banale verstedelijking. Uiteindelijk geraken dergelijke buurten op den duur onaantrekkelijk en onbetaalbaar om er te wonen.  

 

Het is duidelijk dat de Stad nu een beleid voert met slechte uitkomst voor iedereen, haar inwoners, haar toeristen, maar ook de vastgoedspeculanten. Vastgoed als politiek in plaats van het collectief vraagstuk, vormen in Oostende een sterk contrast met de heldhaftige naar sociale cohesie strevende 1 mei toespraken. En dus wordt er helemaal niet gepraat over private schulden, want een compleet historisch havengebied uitverkopen voor een nieuwe vastgoedbubbel heet aan zee : ‘financiële ontwikkeling door financiële innovatie’. En wie wil er nu geen ontwikkeling? Of hoe kun je nu voor erfgoed zijn en tegen valse economische vooruitgang, terwijl de banken en de bedrijven druk bezig zijn met schulden aflossen? Neen, wat we te zien krijgen met de afbraak van de vismijn is de afbraak van de democratie, zelfs door hun eigen socialisten!  Voor de markt bouwen is een koud kunstje, de echte politiek uitdaging is om de stad toegankelijk, leefbaar en divers te houden. Maar in Oostende staan de bestuurders in dienst van het Mickey-Mouse geld en de planners bouwen aan een stad die vooral aantrekkelijk is voor henzelf. Wat nu in Oostende gebeurt, illustreert  juist zeer goed de valse keuze tussen vooruitgang en achteruitgang, die de zoektocht belemmert naar échte democratische draagvlakken om op lange termijn een échte aantrekkelijke en diverse stad te creëren. Hoeveel schone schijn kan men in Oostende nog blijven verkopen?