Sloop vismijn Oostende start begin april 2017

 

Het slopen van de Oostendse vismijn is een blunder van jewelste voor het rijke maritieme karakter op de Oosteroever en Oostende in zijn geheel. Het vismijngebouw en de site van de vismijn met de pakhuizen zijn de iconen van het rijke maritiem Oostendse verleden. Het geheel is zelfs opgenomen op de lijst van waardevol erfgoed, en heeft een hoge locuswaarde.

 

Met de vzw hebben we geprobeerd het gebouw te laten beschermen.  We zijn zelfs tot bij de raad van state geweest en hebben geprobeerd een referendum te organiseren doch werd dit jammer genoeg verworpen. 

Zal de nieuwe vismijn er komen?

Zoals we in het verleden reeds vele malen hebben gezegd bestaan er veel verborgen agenda’s waar burgers geen inzage in hebben.

Naar onze mening komt die er nooit en is er men bij de VLV (Vlaamse Visveiling) enkel op uit te speculeren op immoprojecten.

Het waarom blijkt uit een aantal merkwaardige vaststellingen:

De nieuwe vismijn staat er nog altijd niet. Waarom al die jaren palaveren over de bouw ervan oogt niet echt professioneel voor een onderneming?

Het nieuwe gebouw zal qua grootte nog geen zesde van de bestaande vismijn zijn.  Uitgerekend waarom moet deze nieuwe mijn nu net gebouwd worden op deze plaats en waarom dient dit iconisch gebouw nu net hiervoor  te worden gesloopt? Misschien voor verwerven van subsidies? Wie weet het?

Waarom wil de VLV voortdurend de controverse opzoeken door de nieuwe vismijn nu net te willen bouw op een locatie die voor velen zeer gevoelig ligt terwijl men veel sneller, economischer  en  zonder problemen kan doen op andere, veel interessantere sites? Vb. de best draaiende visveiling in Europa bevindt zich in Urk (Nederland), niet eens aan de zee doch kilometers landinwaarts? 

Link met de oude vismijn te Zeebrugge : vorige week werd door het Beleid in Brugge groen licht gegeven voor de afbraak van de oude vismijn en de bouw van appartementen tot 10 bouwlagen hoog?  Rara wie is de eigenaar van de gebouwen?  Jawel VLV met name de familie Becaus. 

Eigenlijk is het schrijnend en vooral wraakroepend voor de komende generaties de wijze waarop het Beleid hier in Oostende omgaat met zijn patrimonium en zijn maritiem verleden.

Vzw Oostendse Oosteroever