Oostende wil kanaal op Oosteroever 'tegen overstromingen'

Op Oosteroever is het meerdere keren per jaar 1 april. Fier als een gieter kondigde schepen Jean Vandecasteele vorige week aan dat de stad een Europese subsidie binnenhaalde om een kanaal te graven tussen de nieuwbouwappartementen. 'Regenwater stoppen we niet meer onder de grond, het mag terug onder de mensen komen' verklaarde Vandecasteele. 'Bovendien beschermt het kanaal de bewoners tegen overstromingen.' Het weekblad De Zeewacht vond het allemaal ook wat vreemd klinken en vroeg onze ongezouten mening:

 

- Mocht men verstandig omgaan met de bouwdruk op Oosteroever dan was er geen probleem met de waterhuishouding.

- De stad keurde al een tiental bouwaanvragen goed voor Oosteroever. In elk van die plannen wordt de retentie van hemelwater beschreven en een watertoets gemaakt zoals wettelijk verplicht. Waarom keurde de stad deze aanvragen goed, als ze nu zelf zegt dat de waterhuisouding onvoldoende zou zijn en moet aangepast worden?

- Waarom zou men eigenlijk de extra gracht moeten graven, de site is met het Visserij- en Vuurtorendok omringd door water. En overtolling water kan rechtstreeks naar de zee.    Als men 118 miljoen liter overtollig water naar deze 2 dokken zou afvoeren, dan komt het waterpeil exact 1 meter hoger te staan. Om dezelfde hoeveelheid water op te vangen zou men een nieuwe gracht van 50 meter op 10 meter zo'n 236 meter diep moeten graven. Absurd plan dus.

- Gaan we terug naar de tijden van open riolen? Wil men de bewoners opzadelen met muggen en ongedierte?

- Weinig geruststellend nieuws ook voor de nieuwe toekomstige eigenaars als de stad spreekt over "de beheersing van overstromingen"

- Er bestaat geen enkel concreet plan hoe en waar in de Victorialaan de open gracht wel moet komen.

- In het beruchte 'masterplan Oosteroever' was geen sprake van een te voorzien probleem met de waterhuishouding

- Men vraagt susidies aan, maar men weet eigenlijk nog totaal niet wat men exact gaat uitrichten, getuige het gebruik van een foto van een bouwproject in Bordeaux (zie foto boven). De de stad heeft zelfs nog geen schets van de eigen plannen. Bizar dat deze Interreg-subsidie toegekend werd op basis van - op zijn minst - vage plannen.

- Stad zou beter eerst werk maken om de gronden te saneren. Welke zin heeft het om water te collecteren in vervuilde grond?

- Indien het stadsbestuur toch hun waanzinnig plan zou uitvoeren om 1/3e van het Visserijdok te dempen en te verharden hoe zal het dan zitten met waterhuishouding op Oosteroever, heeft men daar al eens aan gedacht? 

- Opnieuw een bewijs van het alomgekende Oostendse  fenomeen waar  de bouwfasen  de studiefasen altijd vooraf gaan: er is een totaal gebrek aan visie en planning omtrent de site Oosteroever.