Voorstelling nieuwe visveiling Oostende: De salami-techniek in de vissector.


De Vlaamse Visveiling  (VLV) pakte uit met een visualisatie van een nieuwe visveiling voor Oostende. Wat vooral belangrijk is om weten, is dat wat men nu toont eigenlijk niet is wat het uiteindelijk zal worden.Hiermee bedoelt de vzw Oostendse Oosteroever dat de voorgestelde ingreep perfect mogelijk en geslaagd is binnen de voorgestelde totaliteit van de bestaande vismijn. Helaas is dit naar onze mening een vertekend beeld. De VLV toont een fragment van een (aanvaardbare, goeie) invulling in een bestaand waardevol gebouw, maar niet de totaliteit van de vismijnsite. Goed wetende dat de ganse vismijnsite zal gesloopt worden. Men toont nu de beelden van de ingreep, een stukje nieuwe visveiling, in de vismijn. Maar naar het uitzicht van de pakhuizen ten zuiden van het Sprotkot en van de rest (het grootste gedeelte) van de bestaande vismijn hebben we het raden. Hierin herkennen wij tot treurens toe de alom gekende Oostendse 'salami-techniek'.  Het bewust opdelen van alles in kleine delen waardoor niemand nog de bomen in het bos kan zien.

- De 3D visualisatie toont een nieuw stukje visveiling, ingeplant in de rest van het bestaande vismijngebouw. De visualisatie toont verder niets over hoe het resterende geheel van de vismijnsite in de toekomst ontwikkeld zal worden. 
- De voorgestelde  materialen voor de nieuwe vismijn zijn, in zoverre wij dit konden opmaken uit de visualisaties, geel metselwerk, veel reglitbeglazing, beton en gekleurde poorten.
- Merkwaardig is dat, alhoewel de oude vismijn volledig zal worden afgebroken, toch dezelfde modulemaat (kolomafstanden) van de oude mijn opnieuw wordt aangehouden.
- Merkwaardig is dat aan de kant Visserijdok (loskade) slechts twee toegangspoorten zijn terwijl aan andere zijde meerdere laadkades zijn voorzien.
- Zoals eerder gezegd wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van reglit beglazing.  Bij bestuderen van het plan en de gevels lijkt het toch wel merkwaardig dat deze glasbekleding ook gebruikt wordt ter hoogte van koel- en diepvriescellen. (Zon?, koeling?, kostprijs?)
- De kop, de nieuwe visveiling volgt dezelfde lijnen van de oude mijn als een soort fronton. Hierop zou het basrelief worden herplaatst.


Besluit:

- De visualisatie houdt rekening met de bestaande module (kolomafstanden) en lijnenspel van de bestaande gebouwen. Het oogt zeker niet banaal en past zich, voor zover dit kan opgemaakt worden uit de visualisaties, vrij goed in/aan met de bestaande vismijn.  De overwegende horizontale lijn blijft behouden.  De ontwerper heeft zich laten inspireren door de bestaande architectuur waaruit toch duidelijk blijkt dewelke de kracht is van de bestaande gebouwen en deze dan toch niet zo slecht moeten zijn.  Alleen jammer dat dit geheel (de oude gebouwen) ook op termijn zullen gesloopt worden. Opnieuw wordt dus slechts een fragment getoond maar geen totaalbeeld van de beoogde ontwikkelingen.
- De grote vraag is of wat getoond wordt ook wel zo zal gebouwd worden gezien de kostprijs en de toepassing van de voorgestelde materialen (geel metselwerk, glazen gevels , oost/zuid-oost gericht en dit ter hoogte van koel-en vriescellen). We vrezen ervoor.
- Gezien er slechts twee poorten voorzien worden ter hoogte van de loskade (Visserijdok) en rekening houdende met de theorie dat het 'zo noodzakelijk was om een directe in-uit te hebben'. En rekening houdend dat de nieuwe gebouwen dezelfde lijnen, module afstanden en hoogtes hanteren als de huidige vismijn, moeten we ons helaas afvragen in hoeverre de voorgestelde visualisatie/inplanting nu wel op de beste locatie staat en of de afbraak van de bestaande gebouwen nu echt zo nodig is..Vzw Oostendse Oosteroever, 16 april 2015.