Vlaamse Visveiling komt met nieuw verhaal: 'Horeca zal vismijn redden'Deze week kon u in de pers vernemen dat de Vlaamse Visveiling (VLV) 'horeca' wil gebruiken om de Oostendse vismijn nieuw leven in te blazen. Omdat je een vismijn natuurlijk enkel leven kunt inblazen door er effectief vis aan te voeren en te veilen, roept deze mededeling van de VLV heel wat vragen op. Weeral.

Als we er de erfpachtovereenkomst tussen de VLV en de Vlaamse overheid bijnemen, dan zien we bij artikel 5 het volgende staan: "De gebouwen en gronden moeten voor de uitvoering van zowel havenactiviteiten als vismijnactiviteiten worden bestemd."
Ons inziens valt horeca niet onder deze noemers. Maar waarom moet dit horeca-verhaal dan per sé verspreid worden?

Bij de VLV hebben ze nog al vage plannen gelanceerd, zolang er maar geen vis verhandeld of gemijnd moet worden in Oostende, blijft men vage plannen spuwen. Om de nodige instanties ondertussen te overtuigen van hun 'goede bedoelingen' met de Oostendse vismijn trekt grote baas Marie-Jeanne Becaus de boer op. In commissies, op economisch streekoverleg, op fora enz. Overal duikt de Visveiling-bazin op en voert met een gestreken gezicht 'de grote Masterplan Vismijn Oostende-show' op.

Naast het kopen van geloofwaardigheid heeft dit nog een andere bedoeling: het zelf creëren van referenties.
De conclusies en aanbevelingen uit de eigen 'de grote Masterplan Vismijn Oostende-show' laat de Vlaamse Visveiling-chef neerpennen in het verslag van die vergaderingen of meetings. Ook de eigen persberichten en Focus-reportages worden in het bundeltje 'referenties' gestoken.

Aldus moet iedereen het nu zeker geloven:  "Kijk maar iedereen, het is waar hoor, wij hebben het goed voor met de Oostendse vismijn, want het staat ook in de gazet en het was op de TV. Het staat zelfs in de notulen van de provinciale lalala, ook het rapport van lalala vermeldt het en het dossier lalala verwijst er ook naar".

Lalala. Sinds 2009 horen we het, en het klinkt steeds luider. Maar het blijft voorlopig alleen maar bij lalala.
Jammer.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140806_01207197