Stad Oostende stelt Vlaamse Visveiling in gebreke: Samenwerking Oostende Nieuwpoort kan sector nieuwe boost geven


Oostende stelde de nv Vlaamse Visveiling in gebreke. Een logisch vervolg aan de soap die door de acteurs wordt opgevoerd. Ondertussen verliest Oostende zijn visserij, visveiling en misschien het ook vismijngebouw. In een persbericht stelt de vzw Climaxi voor dat de stad Oostende de nv Vlaamse Visveiling volledig dumpt en de exploitatieovereenkomst opzegt. Climaxi gelooft ook dat een nieuwe veilingsovereenkomst tussen Oostende en Nieuwpoort een boost kan geven aan de visserijsector.


De discussie tussen de Stad Oostende en de NV Visveiling laait verder op. De Stad Oostende stelde de NV Visveiling in gebreke rond het niet halen van de contractuele vereisten van de exploitatieovereenkomst. Zeebrugge (NV) nam Oostende over in 2010 maar is verplicht om tegen volgend jaar 45 % van de gedurende de voorbije jaren aangevoerde vis in Oostende geveild te hebben.

De Stad Oostende startte in februari van dit jaar een offensief om de NV Visveiling aan te zetten tot handelen. In december al had vzw Climaxi de situatie aangeklaagd in zijn documentaire Fish & Run 2.

Vanuit de NV Visveiling kwam een antwoord waarin Oostende er tussen de lijnen van beschuldigd werd om zelf verantwoordelijk te zijn voor de situatie: er zijn nog te weinig schepen in Oostende, de werken in de haven bemoeilijken de start, er wordt teveel getalmd bij de beslissing tot bouw van een nieuwe vismijn, de schepen zouden niet naar Oostende willen komen, diegenen die wel komen onttrekken zich aan de veilplicht enz. De Visveiling gebruikte zelfs de term ‘politiek wanbeleid’.

De NV Visveiling roept dus de in het contract voorziene ‘overmacht’ in om zich van zijn verplichtingen te ontdoen en probeert zich veilig te stellen tegenover mogelijke juridische procedures vanwege de Stad Oostende.

Eind mei reageerde Oostende met een gepeperde brief van wnd. burgemeester Bart Tommelein: “De excuses die u inroept zijn onjuist of niet ter zake dienend en er enkel op gericht om te ontkomen aan de voorziene verplichtingen…”

Oostende zegt o.m. dat de Visveiling zelf niet verder werkt aan de inplanting van zijn nieuwe vismijn, ondanks de uitgereikte sloopvergunning voor een gedeelte van de oude mijn (Haringkot). De andere aangevoerde argumenten zijn voor Oostende van geen tel: “Als veilinguitbater bepaalt de NV Visveiling waar er geveild wordt…de Stad Oostende moet dus besluiten dat er geen enkele aanwijzing is dat de Vlaamse visveiling in de toekomst de nodige inspanningen zal leveren om de verplichting alsnog na te komen.”

Dit heeft volgens Oostende niets te maken met de lokale situatie of de aanvoer in zijn totaal. Men moet de vis, die in Zeebrugge aangevoerd wordt desnoods maar naar Oostende overbrengen.

Als Oostende en de NV Visveiling echt met mekaar in de clinch gaan, dan krijgen we een juridisch kluwen rond het begrip ‘overmacht’ waarvan de uitkomst zéér onzeker is.

De gevolgen voor de stad zijn dan niet te overzien: het risico daagt zelfs op dat men na de sloop van de vismijn (die ook nog juridisch bekampt wordt door de actiegroep Oostende Oosteroever) niks in de plaats krijgt en het gebied toch overlevert aan een nieuwe immobiliëngolf. Op lange termijn betekent dit de doodsteek van de visserij in Oostende.

vzw Climaxi vindt dat de NV Visveiling de gemeenschap weinig oplevert: vissers krijgen geen deftige prijs voor hun geld, een dochterfirma (Zeebrugge Food Logistics) beconcurreert de eigen sector door de invoer van pangasius en ook ecologisch stelt de veiling niks voor. Er zijn geen acties rond duurzaamheid of korte-keten-systemen. De andere steden (Oostende en Nieuwpoort-waar nog een gemeentelijke veiling is) worden in de hoek gedrumd.

vzw Climaxi stelt voor dat Oostende bij verdere herrie de overeenkomst opzegt, samenwerking zoekt met Nieuwpoort en het over een andere boeg gooit. Een veiling waar de gemeenschap zijn voorwaarden wél kan opleggen heeft niets anders dan voordelen: men hoeft de visserijwijk niet meer plat te gooien, men kan de dienstverlening voor de vissers verbeteren, de papierwinkel terugbrengen tot het strikt noodzakelijke, zich specialiseren op de ecologische nichemarkt van duurzaam gevangen wilde Noordzeevis, werken voor de erkenning als streekproduct, samen Europese projecten indienen enz… Tijdens een bezoek aan Hastings (UK) zag Climaxi dat coöperatieve veilingen die in die richting werken een toekomst kunnen hebben.

Het initiatief zou kunnen bijdragen tot een kentering in de sector: méér en méér projecten proberen momenteel te werken aan het verhandelen van vis op een sociale en ecologische manier. Een nieuwe samenwerking tussen Oostende en Nieuwpoort in een vernieuwd veilingverband zou de sector een boost kunnen geven.


vzw Climaxi